Doğu Notları

Kitap: Doğu Notları
Yazar: Selim Han Yeniacun
Konu: Ortadoğu, Uzak Asya ve Türk Dış Politikasına Dair Notlar
Benim Notum: (4/5)

Selim Han Yeniacun tanışıp sohbet etme fırsatı bulduğum çok değerli ve genç bir araştırmacı. Doğu Notları, Yeniacun tarafından daha önce çeşitli mecralarda yayımlanmış makalelerin derlendiği bir kitap. Ortadoğu ve özellikle de İsrail siyasetine yönelik birçok değerlendirmenin yer aldığı yazılar hayli bilgilendirici. Kitabı okuduktan sonra İsrail’in yaptıklarıyla sürekli gündemimizde olmasına rağmen iç dinamiklerini pek de bilmediğimizi fark ettim. Son dönemde neredeyse her altı ayda bir seçime gitmiş olmaları, irili ufaklı birçok partinin yer aldığı bölünmüş politik atmosfer, global siyasetteki farklı aktörlerle yürütmeye çalıştıkları ikircikli ilişkiler, koşulsuz desteğini aldığını zannettiğimiz ABD’nin o kadar da koşulsuz desteklemiyor olması, İsrailli Arapların ülke siyasetine bir aktör olarak etkileri gibi konular benim için ufuk açıcı oldu. Kuranı Kerim’de Haşr Suresi 14. ayette geçen  “Sen onları birlik içinde sanırsın, oysa kalpleri dağınıktır.” ifadesinin hakkını verircesine dağınık bir Yahudi siyasi arenası olduğunu görmek insanı düşüncelere sevk ediyor.

Öte yandan kitabın başlarında yer alan ve gazetelerde yayımlanmış köşe yazılarının -doğal olarak- daha yüzeysel olduğu görülüyor. 2016 sonrası özellikle güvenlik odaklı Türk dış politikasını destekleyen yazılar, kitabın ikinci bölümündeki stratejik analizlerle kıyaslandığında biraz siyasi propaganda hüviyetinde kalıyor. Elbette yazarın açıkça ortaya koyduğu siyasi bir duruşu olduğu düşünüldüğünde bu anlaşılır bir durum. Yine de sahip olduğu bilgi birikimiyle odaklandığı alanlarda yazdığı yazıların çok daha keyifli olduğunu söylemem gerekir. Allah ömür verirse ilerleyen yıllarda çok güzel eserler bırakacağını tahmin ettiğim Selim Han Yeniacun’u takip etmeye devam edeceğim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *